2017: PTK lämnar synpunkter på promemorian ”Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg”

Publicerat 2017-05-12

PTK bedömer att om pensionsrättigheten inte skulle reduceras ökar förutsättningarna för fler överföringar, vilket skulle gagna det nu lagda förslagets syften.

Läs remissvaret här.