2017: PTK positivt till en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada

Publicerat 2017-08-22

PTK är positivt till utredningen Samlad kunskap – stärkt handläggning. I utredningen finns en rad förslag på hur man kan stärka rättssäkerheten för de försäkrade.

Läs remissvaret här.