2017: PTK positivt till nationellt arbetsmiljöcentrum

Publicerat 2017-06-30

PTK är positiv till uppdragen för nytt centrum för arbetsmiljö, men vill se bättre underlag för vilka konsekvenser finansieringen kan få. Det krävs även god kompetensförsörjning för bra kvalitet och förtroende för verksamheten.

Läs remissvaret här.