2017: PTK:s synpunkter på utredning som ska bidra till att fler sparare ska få långsiktigt bra avkastning

Publicerat 2017-01-27

PTK välkomnar möjligheten att lämna synpunkter på utredningen Fokus Premiepension, SOU 2016:61.

Läs remissvaret här.