2018: PTK anser att ny lag hotar kollektivavtalade tjänstepensioner

Publicerat 2018-10-16

Finansdepartementets förslag till en ny lag om tjänstepensionsföretag riskerar att reglera bort en väl fungerande kollektivavtalad tjänstepensionsmarknad. Det menar PTK i ett remissvar.

Läs remissvaret här.