2018: PTK avfärdar förslag till ny variant av friår

Publicerat 2018-09-12

Regeringen har utrett arbetstagares möjlighet till utveckling under arbetslivet. Det ska ske genom så kallad utvecklingsledighet. PTK:s arbetsmiljöexpert Daniel Gullstrand har läst utredningens delbetänkande och är inte imponerad.

Läs remissvaret här.