2018: PTK svarar Finansdepartementet om nya föreskrifter

Publicerat 2018-05-30

I remissvaret har PTK utgått från hur kollektivavtalade tjänstepensioner kan tryggas, i pensionsstiftelser inom ramen för ITP-planen.

Läs remissvaret.