2020: PTK lämnar synpunkter på om utredning om trygg sjukförsäkring

Publicerat 2020-08-18

PTK anser att förslagen i utredningen bidrar till att öka förutsebarheten i försäkringen, men anser, bland annat, att förslagen gällande försäkringsskyddet för behovsanställda borde gått ännu längre.

Läs remissvaret här.