2020: PTK positiva till flera förslag om sjukskrivning och rehabilitering

Publicerat 2020-08-18

Utredningen har genomlyst sjukförsäkringsprocessen och belyser de effektivitets- och samverkansproblem som finns i sjukförsäkringsprocessen idag. Det handlar till stor del om aktörer som lyder under olika regelverk, och begrepp som har olika innebörd för olika aktörer, men det handlar även om att samordning försvåras av att de olika aktörerna inte är nåbara – varken för varandra eller för individen.

Läs remissvaret här.