2020: PTK ser flera bra förslag i utredning om premiepensionssystemet

Publicerat 2020-02-13

PTK ställer sig positiva till flera av förslagen i utredningen Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44). De nya mål och skydd för spararna som presenteras i utredningen är väl avvägda anser PTK, som också ger godkänt för utredarens förslag om ett nytt fondtorg.

Läs remissvaret här.