2020: PTK tillstyrker förslaget remissvar i promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

Publicerat 2020-08-14

Finansdepartementet föreslår en övergångsbestämmelse som innebär en lättnad av kraven för att en tjänstepensionskassa ska få tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag. PTK tillstyrker förslaget i promemorian.

Läs remissvaret här.