2020: PTK vänder sig mot att inkomstpensionstillägget ska skattefinansieras

Publicerat 2020-06-09

Huvudsyftet med socialdepartementets förslag är att öka det s.k. respektavståndet. Trots ett lovvärt syfte, att öka pensionerna för de som arbetat men haft låga inkomster, har PTK framfört vissa invändningar mot förslaget.

Läs remissvaret här.