2020: PTK vill se förtydligande i förslag om tjänstepensioner

Publicerat 2020-06-09

Trots att flera av parternas påpekande har hörsammats, är PTK:s uppfattning att förslaget fortfarande lider av otydligheter, och att det är oklart om den informationsverksamhet som valcentralerna står för kan fortsätta som tidigare, eller om förslaget innebär en begränsning av parternas avtalsfrihet i den frågan.

Läs remissvaret här.