2020: PTK:s remissvar avseende Finansdepartementets promemoria om försäkring och tjänstepension

Publicerat 2020-01-15

PTK anser i sitt remissvar att större hänsyn kan tas till de kollektivavtalade tjänstepensionerna.

Läs remissvaret här.