2020: PTK lämnar synpunkter på utredningen En begriplig och trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Publicerat 2020-05-07

Delbetänkandet analyserade tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete i rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukpenning. För att öka transparensen och göra besluten mer begripliga föreslår utredningen att arbetsförmågan ska prövas mot ett angivet normalt förekommande arbete vid dag 180, vilket PTK är positiva till.

Läs remissvaret här.