2021: PTK positiva till utredningen om bolags rörlighet över gränserna

Publicerat 2021-08-17

Utredningens uppdrag har varit att föreslå de författningsändringar som behövs för att genomföra EU:s direktiv 2019/2121 om gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av bolag. PTK har lämnat synpunkter på de frågor som särskilt berör våra verksamheter.

Läs remissvaret här.