2022: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Publicerat 2022-09-26

PTK lämnar ett yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur – remiss. PTK väljer att lämna övergripande synpunkter på remissen som helhet och den övergripande konsekvensutredningen.

Läs remissvaret här.