2022: De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Publicerat 2022-11-22

PTK har tagit del av remissen av SOU 2022:47 – De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet – Värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö, och lämnar ett yttrande över delar av utredningen.

Läs remissvaret här.