2022: En paneuropeisk pensionsprodukt (PEPP)

Publicerat 2022-02-09

PTK har inga synpunkter på finansdepartementets promemoria om en paneuropeisk pensionsprodukt (PEPP) som kommer av EU:s förordning om en paneuropeisk pensionsprodukt. Där fastställs enhetliga regler för registrering, utveckling, distribution och tillsyn för privata pensionsprodukter som distribueras inom EU under beteckningen PEPP-produkt.

Läs remissvaret här.