2022: Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom

Publicerat 2023-03-08

PTK lämnar i det sitt yttrande över promemorian Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom, och tillstyrker det föreslagna tillägget i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

Läs remissvaret här.