2022: SOU 2021:94 – Ett utökat skydd mot diskriminering

Publicerat 2022-04-19

PTK har tagit del av remissen SOU 2021:94 – Ett utökat skydd mot diskriminering, och väljer att lämna ett yttrande över delen av utredningen som handlar om uppdraget att överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare behöver utvidgas.

Läs remissvaret här.