2022: Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus

Publicerat 2022-12-01

PTK har tagit del av remissen SOU 2022:45, Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus. PTK har ingått i utredningens referensgrupp och har därför också gett synpunkter under utredningens arbete. Utredningen har också träffat PTK:s arbetsmiljögrupp.

Läs remissvaret här.