2023: Fler veckor med omställningsstöd

Publicerat 2023-03-21

Svenskt Näringsliv, LO och PTK anser att förslagen i departementspromemorian väl speglar och genomför den av parterna tidigare träffade principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd samt parternas huvudavtal.

Läs remissvaret här.