25 miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Publicerat 2021-11-16

Nya forskningspengar från Afa Försäkring går denna gång bland annat till forskning om virtuellt kontorsarbete, förebyggande av återfall i utmattningssyndrom och politisk styrning av arbetsmiljö och hälsa.

Varje år satsar LO, Svenskt Näringsliv och PTK tillsammans 200 miljoner kronor på arbetsmiljöforskning och på att föra ut arbetsmiljökunskap.

En viktig del av arbetet gör parterna inom Afa Försäkring. Genom statistik och analys från försäkringsfallen kan vi ringa in de områden i arbetslivet där vi ser problem med skador för att sedan utlysa och finansiera forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom olika förebyggande arbetsmiljösatsningar.

Nio forskningsprojekt som beviljats finansiering av Afa Försäkring i årets tredje anslagsomgång.

– Vi är lite extra glada för projekten om arbete i virtuell kontorsmiljö och evidensbaserad metod för förbättrad social arbetsmiljö, säger Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert på PTK, och som ingår i beredningsnämnden som läser igenom alla forskningsansökningar och beslutar om vilka projekt som ska beviljas anslag.

Virtuellt kontorsarbete – fysiska, kognitiva och sociala effekter av kunskapsarbete i VR-miljöer

Under covid-19-pandemin har många kontorsanställda arbetat på distans och utfört sina uppgifter i andra miljöer än den vanliga arbetsmiljön. Undersökningar visar att de flesta vill behålla möjligheten till distansarbete och den flexibilitet det medför. Samtidigt finns i dag teknisk utrustning för spel och underhållning som låter användaren vistas i en virtuell verklighet eller VR, virtual reality.

Cecilia Berlin, docent i produktionsergonomi vid Chalmers tekniska högskola, ska göra en studie av arbete i virtuell kontorsmiljö som kan bidra med kunskap om dess effekter på den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och möjliggöra ökad arbetsflexibilitet och ökat välmående.

Läs mer om projektet i Afa Försäkrings pressmeddelande.

– Med hjälp av Prevent kan vi sedan omvandla forskningen till praktisk nytta som när Cecilia Berlin tipsar om hur vår arbetsmiljö kan bli mer hjärnvänlig, säger Daniel Gullstrand.

Läs mer om Hjärnvänlig arbetsmiljö.

Utveckling och tillämpning av en evidensbaserad metod för att förbättra den sociala arbetsmiljön

Kristoffer Holm, doktor i psykologi vid Malmö universitet har fått forskningspengar för utveckla och utvärdera en insatsmetod och ett metodstöd för socialt arbetsmiljöarbete baserat på modellen Civility, Respect and Engagement in the Workplace, CREW. Projektet ska ge ett verktyg för socialt arbetsmiljöarbete och förebygga ohälsa i arbetslivet.

Läs mer om projektet i Afa Försäkrings pressmeddelande.

Läs om alla nio forskningsprojekt som beviljats finansiering av Afa Försäkring i årets tredje anslagsomgång.