PTK positiva till övergångsbestämmelser för tjänstepensionskassor

Publicerat 2020-08-18

PTK tillstyrker förslaget, som syftar till att tjänstepensionskassor inte ska nekas tillstånd att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag på grund av tillfälligt bristande uppfyllelse av det riskkänsliga kapitalkravet.

PTK tillstyrker förslaget, som syftar till att tjänstepensionskassor inte ska nekas tillstånd att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag på grund av tillfälligt bristande uppfyllelse av det riskkänsliga kapitalkravet. Orsaken är det rådande marknadsläget.

Enligt förslaget ska tillstånd få ges även om tjänstepensionskassan inte kan antas komma att uppfylla det kapitalkrav som gäller enligt lagen om tjänstepensionsföretag. Övergångsbestämmelsen föreslås träda i kraft den 15 december 2020.

Läs remissvaret här