Parternas remissvar – ytterligare ett steg på vägen mot Trygghetsöverenskommelsen

Publicerat 2021-09-07

I början av juni presenterade regeringen flera lagförslag med sikte på hur trygghet, omställning och anställningsskydd ska se ut på framtidens arbetsmarknad. Förslagen bygger på den omfattande Trygghetsöverenskommelse PTK varit med och förhandlat fram och som kan börja gälla efter att nödvändiga lagändringar genomförts.

PTK har tillsammans med Svensk Näringsliv IF Metall och Kommunal nu lämnat in gemensamma remissvar där parterna tillstyrker aktuella förslag och understryker vikten av att inte göra några ändringar av förslagen.

– Det är viktigt att bibehålla lagförslagen som bygger på parternas överenskommelse så att den balans vars effekter kommer både individ, arbetsgivare och samhället till del upprätthålls. Vi tillstyrker genom remissvaren en gemensam linje för både en mer omfattande omställning och för att medarbetare ska få bra ekonomiska möjligheter, tid att kompetensutvecklas och därmed stärka din ställning på arbetsmarknaden.

– Vi vet att det idag råder kompetensbrist inom flera branscher och rätt kompetens för antingen det jobb man har eller behöver på en föränderlig arbetsmarknad är grundläggande när vi vill uppnå reell anställningstrygghet, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

De nya lagarna planeras träda i kraft 30 juni 2022, och börja tillämpas 1 oktober samma år. När regleringarna är på plats tecknar parterna ett nytt huvudavtal och Trygghetsöverenskommelsen blir därmed  till verklighet.