Åldersgränsen i huvudavtalet för tjänstemän höjs till 66 år

Publicerat 2023-06-26

Ett år efter att PTK och Svenskt Näringsliv skrev under huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd i Saltsjöbaden höjs nu åldersgränsen för förmånerna i avtalet från 65 till 66 år. Dessutom höjs åldersgränserna i arbetsskadeförsäkringen TFA och livförsäkringen TGL.

– Det är ytterligare ett styrkebesked för den svenska modellen och vår förhandlingsförmåga att vi nu höjer åldersgränsen i huvudavtalet för tjänstemän från 65 till 66 år, bara ett år efter att huvudavtalet undertecknades, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Vid årsskiftet höjdes åldersgränserna för sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen från 65 till 66 i de allmänna systemen. Samtidigt höjdes åldersgränsen för ITP sjukpension till 66 år. Dessutom höjdes åldersgränsen för intjänande av tjänstepensionen ITP 1 till 66 år. Nu är det klart att även åldersgränsen i huvudavtalet för tjänstemän och arbetsskadeförsäkringen TFA höjs från 65 till 66 år. Dessa förändringar gäller retroaktivt från den 1 januari.

Från den 1 juli 2023 höjs även åldersgränserna i tjänstegrupplivförsäkringen TGL och ITP-utland från 65 till 66 år.

– Vår utgångspunkt är att de kollektivavtalade systemen ska följa med när åldersgränserna i de allmänna systemen höjs. Det är bra att vi nu fått igenom även en retroaktiv höjning av arbetsskadeförsäkringen, efter att vi redan tidigare höjt åldersgränsen för ITP sjukpension och intjänande av den premiebestämda tjänstepensionen ITP 1, säger Martin Wästfelt.

Läs mer i parternas gemensamma pressmeddelande.