Allt bredare stöd för Trygghets­överenskommelsen

Publicerat 2021-11-18

Efter att PTK och Svenskt Näringsliv tecknade en överens­kommelse om trygghet, omställning och anställnings­skydd hösten 2020 har stödet för Trygghets­överenskommelsen ökat. Nu har även LO valt att ställa sig bakom det nya huvud­avtalet, ett beslut som PTK välkomnar.

Kommunal och IF Metall anslöt sig i december 2020, då överenskommelsen lämnades över till regeringen. Därefter har även Vision och ST anslutit sig, och nu ställer sig alltså LO bakom det nya huvudavtalet. Denna breda uppslutning lägger grunden för ett huvudavtal som omfattar en stor del av den svenska arbetsmarknaden. Nästa steg i processen är att förslag till ny lagstiftning ska upp på riksdagens bord.

– Vi har hela tiden velat se en bred överenskommelse, så LO:s beslut är positiva nyheter. Trygghetsöverenskommelsen innebär kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet för anställda oavsett anställningsform och för personer som är mellan jobb, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

PTK förhandlar även med Fremia om ett nytt avtal som omfattar frågor som rör trygghet, omställning och kompetensstöd. Målsättningen är att även på detta område träffa ett nytt huvudavtal motsvarande det mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Regeringens lagförslag, som bygger på parternas överenskommelse, har nyligen varit ute på remiss och nästa steg är att ett färdigt förslag ska läggas fram i riksdagen. Där finns i dag ett brett stöd för en reformering av regelverket kring anställningsskydd, omställningsstöd och studiestöd. När ny lagstiftning är på plats kan ett nytt huvudavtal tecknas av parterna. Förslaget är att de nya lagarna ska träda i kraft 30 juni 2022, och börja tillämpas 1 oktober samma år.

Kort om Trygghetsöverenskommelsen

Överenskommelsen innebär en breddad syn på anställningstrygghet, som förutom anställningsskydd också handlar om den trygghet som ligger i möjligheten att utveckla kompetens för det jobb man har eller för det jobb man vill ha i framtiden.

En väsentlig del av överenskommelsen är en helt ny typ av studiestöd för den som är etablerad på arbetsmarknaden. Individen kan utbilda sig i upp till ett år (på heltid eller deltid) med betalning. Många kommer att kunna få ut 80 procent av sin lön under studietiden. Det nya studiestödet omfattar även den som har en visstidsanställning, projektanställning eller jobbar deltid. Sammantaget förbättras de ekonomiska och praktiska möjligheterna till utbildning under arbetslivet – både för anställda och för personer som är mellan jobb.