Arbetsmiljö för chefer – utvecklad utbildning

Publicerat 2021-09-23

För att nå fler har Prevent utvecklat sin utbildning Arbetsmiljö för chefer. Den finns nu även digitalt och på engelska. Nina Åkervall, Ledarna, har varit med och utvecklat utbildningen.

Sedan ett femtontal år erbjuder Prevent den två dagar långa klassrumsutbildningen Arbetsmiljö för chefer. Syftet med utbildningen är att ge chefer och arbetsledare kunskaper för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i den egna verksamheten, och målgruppen är chefer som har personalledande befogenheter och arbetar praktiskt med arbetsmiljö.

För att nå fler tillsatte Prevent en projektgrupp med uppgift att utforma en digital utbildning både på svenska och engelska. Nina Åkervall, avtalsansvarig på Ledarna, har varit PTK:s representant i gruppen. Hon är även representant i PTK:s arbetsmiljögrupp.

– Efter en gedigen förstudie har vi återanvänt delar av det befintliga materialet, med utgångpunkt i lagstiftningen. Sedan har det stora jobbet varit att tänka nytt när vi pedagogiskt skulle digitalisera utbildningen. Arbetet i projektgruppen har gått mycket smidigt trots att allt gjorts på distans med digitala möten men det vore roligt att få träffas på riktigt när pandemin är över, säger Nina Åkervall.

Projektgruppen har bestått av representanter från PTK, LO, Teknikföretagen Svenskt Näringsliv och Prevent. Till sin hjälp har man haft ett företag med stor erfarenhet av att digitalisera utbildningar. Den digitala utbildningen har samma innehåll och kunskapsmål som i klassrumsutbildningen och består av åtta moduler med teori, interaktiva övningar och exempelfilmer. Väl inne i utbildningen kan du enkelt växla mellan svenska och engelska.

Värdet av en god arbetsmiljö

Nina Åkervall har 25 års erfarenhet som chef och de senaste sex åren har hon arbetat på Ledarna med arbetsrättsliga förhandlingar, avtalsförhandlingar och branschfrågor med fokus på chefens arbetsmiljö. Hon har hållit i olika arbetsmiljöutbildningar för chefer och stöttar kollegor och företrädare i arbetsmiljöfrågor.

Hon menar att chefer behöver ha realistiska förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sina uppdrag så att de kan vara hållbara över tid, vilket i sin tur gynnar både medarbetare och företag.

”God arbetsmiljö ger ett gott ledarskap och vice versa.”

Nina Åkervall

Avtalsansvarig på Ledarna

– För dig som är chef har Prevent även andra utbildningar och användbart material för att jobba med arbetsmiljö som böcker, filmer och checklistor. En nyhet är OSA i praktiken nu finns som webbutbildning som man kan gå när det passar en själv. Även om nu är digitala så glömt inte att sätta lite tid i kalendern. Ibland kan en digital kurs kräva mer än om du suttit i klassrummet, tipsar Nina Åkervall.