Arbetsplatsdialogen – ett digitalt dialogstöd

Publicerat 2022-01-25

Stödet vänder sig till främst chefer men även till skyddsombud för att motverka ohälsa. Du hittar Arbetsplatsdialogen hos Prevent som tagit fram den tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och Umeå universitet.

Ta hjälp av Arbetsplatsdialogen i ditt samtal.

Genom att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, anpassa arbetet och följa upp kan företag hålla nere sjukskrivningarna. För att underlätta det jobbet har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter och Umeå universitet tagit fram Arbetsplatsdialogen – ett dialogstöd som hjälper dig att upptäcka om någon mår dåligt på jobbet, hålla strukturerade samtal och anpassa arbetet.

Arbetsplatsdialogen bygger på ADA-metoden, ett evidensbaserat metodstöd framtaget av forskare på Umeå universitet. Fokus ligger på områdena balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi. Metoden bidrar till att stärka dialogen mellan medarbetare och chefer och även samarbetet med skyddsombudet på arbetsplatsen.

Här kan du se en kort film om Arbetsplatsdialogen.