Collectum sänker avgiften för tjänstepensionen ITP

Publicerat 2022-10-13

Valcentralen Collectum som administrerar tjänstepensionen ITP kommer vid årsskiftet att sänka avgiften för alla privatanställda tjänstemän med kollektivavtal som har tjänstepensionen ITP. Avgiften sänks från 1 till 0,8125 procent.

– Collectums övergripande mål är att de privatanställda tjänstemännen med tjänstepensionen ITP ska få en så hög pension som möjligt. Avgiftssänkningen är en viktig del i det målet och den kommer våra kunder direkt till del, säger Gunnar Ölundh, vd för Collectum.

Collectum tar ut en administrationsavgift som för 2022 är 1 procent av den premie arbetsgivaren betalar till den anställdes ITP 1 eller ITPK. För ITP 1 är avgiften max 450 kronor per år och anställning. För en anställd med en månadslön på 37 000 kronor motsvarar Collectums avgift cirka 205 kronor per år, efter sänkningen blir det istället 166 kronor per år.

Collectums avgift dras från premien innan den förs över till det försäkringsbolag den anställde har valt. Det är alltså ingen avgift på själva pensionskapitalet. När pensionen börjar betalas ut och det inte längre betalas in några premier till den anställdes pension tar Collectum inte ut någon avgift.

Det är Collectums styrelse som beslutar om avgiftens storlek. Utgångspunkten är att Collectums verksamhet ska vara effektiv och självfinansierad till en så låg utgift som möjligt. Det sker ingen vinstutdelning.

Tjänstepensionen ITP har förhandlats fram av PTK och Svenskt Näringsliv inom den svenska arbetsmarknadsmodellen. I dag omfattar ITP 2,6 miljoner privatanställda tjänstemän på 37 000 företag med kollektivavtal. För en enskild arbetsgivare är det betydligt svårare att förhandla fram lika bra villkor och låga avgifter som inom ITP.

Daniel Kinnerup, pressansvarig Collectum

073-940 16 84

daniel.kinnerup@collectum.se