Debatt om arbetsrätt – fokusera på att utveckla kompetens

Publicerat 2019-04-26

Regeringen ska utreda hur arbetsrätten kan utvecklas. Att initiera lagstiftning på sådant parterna förhandlar och avtalar om är snarare att avveckla än att utveckla modellen. Det menar PTK:s Martin Linder och Ulrika Lindstrand i en debattartikel.

Svårigheten att hitta rätt kompetens är det främsta hindret för många företags tillväxt. Bristen på kvalificerad arbetskraft har under de senaste åren legat på rekordhöga nivåer. Regeringen har tillsatt en utredning om en moderniserad arbetsrätt. Ett enögt fokus på att förändra LAS är problematiskt då det skymmer sikten för viktiga frågor som påverkar både företagens och medarbetarnas förmåga att anpassa sig till snabba förändringar. Inte minst gäller detta förutsättningar för livslångt lärande, där arbetsgivarna måste ta ett större ansvar istället för att rikta ljuset mot rätten att avveckla arbetskraften.

Gamla käpphästar kopplade till anställningsskyddet behöver läggas åt sidan till förmån för en helhetssyn som gynnar alla parter.

Idag ser vi hur företag gör sig av med befintlig arbetskraft för att anställa nya medarbetare istället för att utveckla kompetensen som redan finns i företaget. Det är varken rimligt eller hållbart. En fundamental del i den svenska arbetsrätten är skyddet mot godtyckliga uppsägningar. Men i sin helhet står anställningstryggheten på fler ben. Trygghet skapas genom ett samspel mellan anställningsskydd, tillgång till kompetensutveckling, stöd vid omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Alla dessa delar, som hänger ihop och är beroende av varandra, måste diskuteras i kommande förhandling. Helheten är också utgångspunkten när PTK, som företräder 880 000 privatanställda tjänstemän i 27 fackförbund, kliver in i förhandlingarna. PTK vill bland annat:

Säkra lokalt fackligt inflytande vid neddragningar

Anställningsskydd finns både i lag och kollektivavtal och är en viktig grund för anställningstryggheten. Vår förhandlingsmodell där de lokala fackliga organisationerna och den lokala arbetsgivaren i förhandlingar kan enas om förändringar i arbetsstyrkan har starkt bidragit till att Sverige är ett konkurrenskraftigt land. Att bejaka strukturomvandlingar har varit möjligt med starka och framgångsrika omställningsorganisationer – allt tack vare kollektivavtalet. Att bibehålla Sveriges förhandlingsmodell och rådande maktbalans kommer vara en avgörande fråga för oss i förhandlingarna för att värna en arbetsmarknad där medarbetare och chefer vågar och vill ta ansvar för verksamheten.

Skärpa arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling

Tjänstemännens trygghet handlar i stor utsträckning om att ha rätt kompetens för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Tillgång till rätt kompetens är också en nyckelfråga för Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt är det få arbetsgivare som sätter av den tid och de resurser som behövs för att de anställda ska kunna kompetensutveckla sig. Enligt färska siffror från Eurostat minskar svenska företags investeringar i personalutbildning. Investeringarna i andel av företagens totala arbetskostnad har minskat med 24 procent mellan 2005 och 2015. Kompetensutvecklingen i anställningen är i första hand arbetsgivarens skyldighet och det ansvaret måste skärpas i avtal.

Omställningsstöd måste omfatta visstidsanställda

Ett starkt stöd vid omställning är viktigt för att snabbt få en ny anställning. PTK och Svenskt Näringsliv har genom kollektivavtal tagit ansvar för välfungerande omställning genom Trygghetsrådet TRR. Organisationen stöttar den som blivit uppsagd att ställa om och snabbt hitta ett nytt arbete. Resultatet är talande – nio av tio kommer i nytt arbete. I dagens omställningsavtal omfattas inte visstidsanställda, en stor grupp som i och med detta har en sämre trygghet på arbetsmarknaden. Det vill PTK förändra.

Stärkt ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

Att kunna försörja sig även vid arbetslöshet är viktigt. Den som är trygg vågar också mer och det modet behöver vi slå vakt om. För att kunna följa samhällets prisförändringar behöver dock A-kassans tak höjas och indexeras. Den avgångsersättning (AGE) från TRR som kompletterar a-kassan bör även omfatta visstidsanställda.

För att säkerställa flexibilitet för företagen och trygghet för tjänstemännen krävs både skydd mot godtyckliga uppsägningar och att kompetensen står i centrum. En välfungerande omställning innebär att medarbetare har rätt kompetens vid rätt tillfälle och att de kan byta jobb när de vill eller måste. Trygghet i anställningen ligger till grund för de innovationer som gjort Sverige till en konkurrenskraftig exportnation.

När PTK nu kliver in i förhandlingar med Svenskt Näringsliv handlar det om att stärka tjänstemännens och företagens konkurrenskraft. Det gör vi, inte minst, genom ett uppdaterat och utvecklat anställningsskydd. Gamla käpphästar kopplade till anställningsskyddet behöver läggas åt sidan till förmån för en helhetssyn som gynnar alla parter. Svenskt Näringsliv skanderar att de vill ha en fri uppsägningsrätt. Det är inte seriöst och skulle innebära att en av hörnstenarna i den modell som andra länder avundas monteras ner. Nu är det upp till bevis om de vill ta sin del av ansvaret för Sveriges framgång. Vi gör det.

Martin Linder, ordförande i PTK och i PTK-förbundet Unionen
Ulrika Lindstrand, ordförande i PTK-förbundet Sveriges Ingenjörer