Diplomkursen ger trygghet i styrelsearbetet

Publicerat 2023-05-02

Alla PTK:s utbildningar syftar till att stärka arbetstagarledamöter och göra dem mer aktiva i styrelserummet. Ludvig Derning vittnar om att kursledarna gör ett ypperligt jobb, och att internatutbildningen var givande på många olika sätt.

Ludvig Derning är datavetare i grunden och har arbetat som systemutvecklare på Llentab i elva år. Han sitter som arbetstagarrepresentant i styrelsen på Llentab AB, där han suttit i två år tillsammans med en annan ordinarie ledamot och en suppleant. I början gick mycket tid åt till att vänja sig vid arbetsformen och försöka förstå de ekonomiska frågorna, med utgångspunkt i materialet han hade framför sig. Men Ludvig hade många tankar runtom, och brottades med hur han kunde applicera en omvärldsanalys och hur han skulle prioritera egentligen. Ludvig var snabb med att börja gå utbildningar. Efter förberedande webbkurser, webbinarium samt lärarledda Rollen som bolagsstyrelseledamot och Förståelse för ekonomi var det slutligen dags för Diplomutbildningen.

Förväntningar på Diplomkursen

Ludvigs förväntningar inför kursen cirkulerade kring att få djupdyka i analys och strategi, och i längden förbättra sin möjlighet att agera i styrelsen. Och att man får göra detta mynnar ut i en annan viktig faktor.

– Det här med trygghet upprepas hela tiden, och det är också viktigt att den faktorn tas upp hela tiden när man går kurs. Att gå igenom det flera gånger: hur gör man när det krisar, egentligen?

När vi talar om uppdraget som arbetstagarledamot understryker Ludvig vikten av att man känner sig trygg i ansvaret.

– Årsbokslutet till exempel, du är ansvarig för det. Hur ska du förstå det tillräckligt bra? Du är ansvarig från dag ett, och kanske utan förutsättningar i början.

Förståelsen är central för att känna sig trygg i de legala frågorna, menar Ludvig. Men en annan önskan handlade om att få konkreta tips – något man väl på plats också kunde lägga extra fokus på just för att kursen är ett internat.

”Man fick verkligen möjlighet att lära känna folk på riktigt, så man vågar prata utifrån sina egna erfarenheter.”

Ludvig Derning

Systemutvecklare, Llentab AB

– Vi började tidigt och träffades hela dagen, och även efter middagen umgicks man. Man får nästan en dubbelt så lång kurs, som blir mer intensiv. Jag har lärt känna folk med liknande organisatoriskt intresse, och det var en otrolig bredd. Man fick verkligen möjlighet att lära känna folk på riktigt, så man vågar prata utifrån sina egna erfarenheter.

Internatformen innebär även att man är frånkopplad vardagen, vilket för Ludvig innebar frihet från distraktioner och en möjlighet att fokusera helt på kursens innehåll.

Stärkt med kunskap och nätverk

– Jag har ställt dumma frågor och haft energi hela tiden, men är man inte en sådan person så är det nog svårare i början.

Att gå kurs kan ge mer energi och självförtroende i uppdraget, och kopplingen mellan ökad förståelse för sakfrågorna och starkare självförtroende är tydlig för Ludvig.

– Utbildning är säkerhet, steg ett för att våga ta ansvar och faktiskt sitta i styrelsen. När du utbildar dig lär du dig om den ekonomiska biten, om strategiarbete, om själva formen. Alla de här bitarna jag behöver för att kunna göra jobbet över huvud taget. Jag gjorde en lista över saker jag vill förändra och frågor jag vill ställa efter kursen, och jag känner att jag har med mig en ordentlig verktygslåda och nya uppslag för att förändra styrelsearbetet på hemmaplan.

Ludvig Derning

Titel: Systemutvecklare

Företag: Llentab AB, projekterar och bygger stålbyggnader

Antal år som arbetstagarledamot: 2