En samlad bild av pension och försäkringar

Publicerat 2020-11-19

Hur skapar man engagemang kring pension och försäkring? Vad behöver man själv kunna och vilka verktyg finns? Therése Stenlund gick PTK:s utbildning för att växa i sin nya roll som försäkringsinformatör på Volvo.

Therése Stenlund på har haft uppdraget som försäkringsinformatör på Volvo i drygt ett år. På arbetsplatsen finns ett helt gäng försäkringsinformatörer som bruka hålla gemensamma möten varje månad. Tyvärr hann Therése inte med många tillfällen innan pandemin satte stopp för de fysiska mötena.

– Jag tog mig an uppdraget för att jag hade ett eget intresse av att lära mig mer, men också för att det kändes kul att ha en stöttande roll gentemot kollegorna, säger Therése Stenlund.

Än så länge har hon inte överösts med frågor om pension- och försäkringar, men det dyker upp någon gång ibland. Hon lyfter själv vikten av att medlemmar skaffar sig grundläggande kunskaper om hur pensionen fungerar.

”Om du har koll på hur de olika bitarna i systemet fungerar, kan du ta bättre beslut som rör din framtid. Det är viktigt att veta att du faktiskt kan göra ett val.”

Therése Stenlund

Försäkringsinformatör på Volvo

Therese deltog i höstens utbildning Pension och försäkring för försäkringsinformatörer, som i år var helt webbaserad. Upplägget med många korta pauser, mycket interaktion och olika gruppövningar funkade riktigt bra.

Utbildningen har gett henne en mer samlad bild av pension- och försäkringsområdet. Hon har också fått koll på de olika aktörererna och vilka digitala verktyg och andra hjälpmedel som finns tillgängliga.

– Min roll som försäkringsinformatör är ju inte att ge råd till medlemmarna, utan att guida dem i rätt riktning, säger Therése Stenlund.

Pension och försäkring för försäkringsinformatörer

Utbildningen riktar sig till dig som är ny som försäkringsinformatör. Utbildningen är kostnadsfri. Du har rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst

Syftet med utbildningen är att ge dig grunderna på en övergripande nivå inom pension och försäkring enligt lag och kollektivavtal samt ge dig verktyg och nätverk att ta del av i din roll.

Under utbildningen kommer du att

  • lära dig vilka försäkringar som ingår i ITP och hur de fungerar
  • lyssna på kursledare och gästföreläsare från bland annat Pensionsmyndigheten, Alecta och Collectum
  • få tips på hur du bäst kan uppmuntra dina kollegor att själva bli mer engagerade i sin pension.