Ett år med Trygghetsöverenskommelsen

Publicerat 2023-10-19

I oktober 2022 sjösattes en historisk reform på svensk arbetsmarknad. När man från politiskt håll ville förändra lagen om anställningsskydd förhandlade parterna fram nya huvudavtal, som tillsammans med lagändringar blev Trygghetsöverenskommelsen. Överenskommelsen visar på styrkan med den svenska modellen – tillsammans kan parterna finna konstruktiva lösningar som stärker svensk arbetsmarknad.

Trygghetsöverenskommelsen ger kraftigt förbättrade möjligheter för arbetstagare att uppdatera sin kompetens, i en tid där behoven på arbetsmarknaden förändras blixtsnabbt. Det skrev fem ledande företrädare för PTK och medlemsförbunden i en debattartikel i Dagens Nyheter på årsdagen den 1 oktober.

För att människor ska kunna behålla jobbet eller byta bransch och yrke behövs effektiva system för kompetensutveckling och omställning mitt i livet. Undersökningar från flera fackförbund visar att uppemot 40 procent av de privatanställda tjänstemännen behöver vidareutbildning de kommande tre åren.  Lösningen finns i Trygghetsöverenskommelsen.

Delad vårdnad

Nu har parterna och politiken delad vårdnad om reformen. Vi har förhandlat fram en lösning, och vi fortsätter att vårda resultatet, bland annat genom det framgångsrika arbetet i våra omställningsorganisationer. Men för att reformen ska få önskad effekt måste även politiken ta sitt ansvar:

  1. Säkerställ att omställningsstudiestödet börjar fungera. CSN har inte haft tillräckliga resurser att handlägga  handläggning. Från PTK:s sida förväntar vi oss att regeringen tar sin del av ansvaret för att omställningsstudiestödet börjar fungera fullt ut.
  2. Uppdatera utbildningsutbudet efter arbetsmarknadens behov. För att Sverige ska kunna möta den akuta kompetensbristen på arbetsmarknaden måste utbildningsutbudet snabbt anpassas efter efterfrågan. Steg ett är att regeringen skyndsamt måste skapa ekonomiska incitament för högskolor och universitet att erbjuda utbildningar som är anpassade efter yrkesverksammas behov.

Läs mer i debattartikeln.

Omställningsorganisationernas utökade roll

PTK och våra omställningsorganisationer tar ett stort ansvar för kompetensutmaningen. Genom Trygghetsöverenskommelsen kan omställningsorganisationerna ge råd och stöd inte bara till den som blir av med jobbet, utan även anställda och visstidsanställda som på eget initiativ vill stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

TRR (Svenskt Näringsliv och PTK), TRS (Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK) har lång erfarenhet av att stötta tjänstemän som blivit uppsagda. Omstella bildades i början av 2023 av Fremia och PTK.

Under det första året har omställningsorganisationerna öppnat dörrarna för tusentals individer och stöttat både för den som vill söka omställningsstudiestöd och den som är intresserad av kortare kurser eller andra utbildningar.

Intresset för de nya omställnings- och kompetensstöden är stort och man kan när som helst under året vända sig till sin omställningsorganisation för att få råd och stöd, och ett yttrande till CSN om man vill söka omställningsstudiestöd. Den som får omställningsstudiestöd kan också få det kompletterande kollektivavtalade stödet direkt från sin omställningsorganisation.

Mer kunskap och fortsatt arbete behövs

PTK:s medlemsförbund arbetar kontinuerligt för att öka kunskapen om Trygghetsöverenskommelsen hos medlemmar, förtroendevalda och anställda.

Medlemsförbunden har också bidragit i de utbildningar om turordningsregler som PTK har anordnat under året för förtroendevalda och förbundsanställda. Arbetet med de lärarledda utbildningarna är avslutat, men hela det digitala utbudet av utbildningar finns kvar.

Arbetet är med att hjälpa individer att stärka sin kompetens för framtidens arbetsmarknad och lösa kompetensbristen är påbörjat och på god väg. Men det är långt ifrån klart. Vi fortsätter framåt.