Ett historiskt år av förhandlingsförmåga och ansvarstagande

Publicerat 2021-02-22

En historisk överenskommelse om anställningstrygghet, coronapandemin och ett nytt partsgemensamt bolag. I sin årskrönika sammanfattar PTK:s ordförande Martin Linder ett händelserikt 2020.

PTK bildades år 1973 för att ge de privatanställda tjänstemännen möjlighet att agera självständigt. Genom PTK fick de privatanställda tjänstemännen förhandlingsstyrka och förmåga att teckna huvudavtal. Under de 47 år som gått har det tagit sig uttryck i kronjuveler som tjänstepensionen ITP och de värdefulla omställningsavtal som hjälper många tjänstemän till nytt jobb.

År 2020 var PTK mer i fokus än på länge i och med förhandlingarna om trygghet, omställning och anställningsskydd. Med överenskommelsen om ett nytt huvudavtal på svensk arbetsmarknad uppnåddes under hösten en viktig milstolpe i den svenska arbetsmarknadsmodellens historia. PTK var en huvudaktör i att forma den breda uppgörelse som innebär att en helt ny och kraftfull modell som underlättar för individen att ställa om under hela arbetslivet kan se dagens ljus. Det är en viktig reform som tillsammans med förstärkt trygghet för visstidsanställda kommer att stärka tjänstemännens trygghet på arbetsmarknaden. De 25 medlemsförbund som utgör PTK har under hela processen bidragit till att finna vägar framåt och PTK har visat prov på förhandlingsförmåga, ansvarstagande och självständighet.

Året har varit händelserikt även i övrigt. Överenskommelsen roddes i land under en period när den svenska arbetsmarknaden var under hård press i och med coronapandemin. PTK-förbunden tecknade tidigt korttidsavtal för att mildra pandemins effekter för förbundens medlemmar.

Under året drog också arbetet med det partsgemensamma bolaget Avtalat igång på allvar. Genom Avtalat kommer tjänstemän, arbetare och arbetsgivare att få samlad information om pension och försäkring. För PTK:s del innebär det ett ökat fokus på kärnområdena förhandling och utbildning, samtidigt som det är viktigt att skapa ett nära samarbete med Avtalat.

Arbetsmarknadens EU-råd, där PTK ingår tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv, har ägnat stor kraft åt att försvara den svenska arbetsmarknadsmodellen. Arbetet med att stoppa ett EU-direktiv om minimilöner har gjort att det relativt nystartade rådet snabbt har fått en viktig roll i påverkansarbetet. Under 2021 tar PTK över ordförandeskapet.

Ytterligare en fråga som varit fortsatt viktig under året är den om reglering av tjänstepensionsföretag. Här är inte utmaningen det EU-direktiv som ska reglera frågorna, utan det svenska lagförslaget. Tack vare partsgemensamma insatser ändrade regeringen sitt förslag på viktiga punkter.

På andra sidan pandemin väntar en delvis ny arbetsmarknad. Den är förbundens medlemmar bättre rustade att möta med ett nytt huvudavtal om anställningstrygghet, kompetensstöd och omställning. Det vi åstadkommit under året kommer att skrivas in i historieböckerna och jag är stolt över alla de fantastiska insatser som gjorts inom förbunden och av PTK:s kansli.

Martin Linder, ordförande PTK