Femtio år i tjänstemännens tjänst

Publicerat 2023-01-26

PTK föddes under en tid då stora förändringar skedde på arbetsmarknaden. Ett halvt sekel senare är PTK en aktiv 50-åring med lång erfarenhet och blicken fäst framåt. Under 2023 kommer vi att uppmärksamma och fira tillsammans med alla som bidrar till att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension.

Den 16 juni är det 50 år såg PTK dagens ljus i en tid präglad av fackligt nytänkande. Bakom bildandet låg SIF (Svenska Industritjänstemannaförbundet), SALF (Sveriges Arbetsledareförbund), HTF (Handelstjänstemannaförbundet) och CF (Civilingenjörsförbundet), numera Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Ytterligare sex SACO-förbund beviljades direkt inträde.

”Privattjänstemannakartellen ligger i linje med våra ideella målsättningar att försöka få en enhetlig tjänstemannarörelse. Vi har den övertygelsen att det här inte sker genom tvång men att det sker genom en blandning av fasthet, konsekvens och öppenhet för nya lösningar.”

Ingvar Seregard

Citat från PTK:s konstituerande stämma. Han var var då förhandlingschef på SIF och blev PTK:s första ordförande.

För nästan tjugo år sedan skippade vi ”kartellen” och är nu ”bara” PTK – en facklig arbetsmarknadspart bestående av 25 medlemsförbund med närmare en miljon medlemmar i privat tjänst. Vi fortsätter att arbeta tillsammans vi för att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension – ett ständigt pågående arbete utifrån hur samhället och arbetsmarknaden förändras.

Våra avtal – kronjuvelerna

ITP-avtalet som bland annat ger privatanställda tjänstemän en trygg pension uppdaterades så sent som 2022 med höjda åldrar för intjänande från årsskiftet. Det nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd som undertecknades under 2022 är en historisk reform av hela arbetsrätten och en viktig milstolpe för livslångt lärande.

Våra bolag gör verkstad av innehållet

De bolag som vi äger tillsammans med våra motparter ser till att innehållet i avtalen blir verklighet, och vi fortsätter att aktivt styra bolagen för tjänstemännens bästa. Våra två omställningsorganisationer TRR och TRS har en lång och framgångsrik historia av att stötta tjänstemän i omställning. De har nu fått utökade uppdrag i och med nya huvudavtal och dessutom sällskap av pinfärska Omstella.

Avtalat ser till att tjänstemännen får koll på pension och kollektivavtalad försäkring som förvaltas av Collectum, Alecta och Afa Försäkring.

Genom Afa Försäkring stöttar vi också forskning om arbetsmiljö, som det sedan görs verkstad av i Prevent.

Vår svenska modell

Vi arbetar också aktivt för fackligt inflytande genom PTK-L och genom att utbilda arbetstagarledamöter i bolagsstyrelser, och för att förtydliga nyttan med den svenska arbetsmarknadsmodellen i Arbetsmarknadens EU-råd. Och mycket mer.

En aktiv 50-åring med lång erfarenhet och blicken fäst framåt, med andra ord.

Med avstamp i nuet kommer vi under året att uppmärksamma det vi gör, våra avtal och alla som bidrar till utveckling av pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. Välkommen att fira med oss!