Föreläsning: Hur hanterar AFA Försäkring organisatorisk och social arbetsmiljö i sitt IA-system?

Publicerat 2020-11-17

Nyligen har Informationssystem om arbetsmiljö (IA-systemet) uppdaterats för att kunna hantera områdena som beskrivs inom föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). På föreläsningen får du kunskap om IA-systemet, hur det används och hur man kan arbeta proaktivt utifrån OSA-föreskrifterna med systemet som stöd.

Lars-Gunnar Lindberg, chef för IA-avdelningen hos AFA försäkring, berättar på föreläsningen om IA-systemet, hur det används och hur man kan arbeta proaktivt utifrån OSA-föreskrifterna med IA-systemet som stöd.

Systemet har AFA Försäkring utvecklat tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna för att stödja det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalitet, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag. Genom systemet kan stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter.

På föreläsningen får du veta hur IA-systemet hjälper anställda att medverka i och ta del av utvecklingen inom arbetsmiljöområdet, hur systemet stöttar i det förebyggande arbetet och nu senaste hur OSA är integrerad i systemet.

Tid och plats

Teamsmöte, onsdagen den 18 november, kl 10:00-11:30

Anmälda senast måndagen den 16 november får en teamslänk dagen innan föreläsningen.