Avtal om utlandstjänstgöring

Utlandstjänstgöring

Ladda ner
Beställ
Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring med mera. Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU).

FAKTA

Tecknat: 1985-06-24
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK och Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv och PTK träffade den 24 juni 1985 överenskommelse om ”Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring”. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 1985.

I avtalet har bland annat införts skyldighet för arbetsgivare att teckna läkekostnadsförsäkring i enlighet med mellan Svenskt Näringsliv och PTK överenskomna ”Bestämmelser i försäkringsvillkor för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring”.

Såväl avtalet om social trygghet som bestämmelserna i försäkringsvillkoren för läkekostnadsförsäkring finns med detta dokument.