Startsida

Arbetsmiljöavtal – teater, dans och musik

Arbetsmiljöavtal

Ladda ner som PDF

Arbetsmiljöavtal för de gemensamma kollektivavtalsområdena teater, dans och musik samt allmänna råd för det lokala arbetsmiljöarbetet.

FAKTA

Tecknat: 2001-03-15
Gäller till: Tills vidare
Parter: TR, PTK och SMF

Det här avtalet ersätter det tidigare gällande arbetsmiljöavtalet som tecknades mellan SAF-LO-PTK år 1976.

När avtalet tecknades var utgångspunkten att avtalet skulle innebära en nystart för arbetsmiljöarbetet och att information skulle ges om avtalet och dess tillämpning på samtliga arbetsplatser.

Inom avtalsområdet är anställningsformer såsom visstidsanställning och frilans vanligt förekommande. Avtalet och arbetsmiljöarbetet omfattar alltså även de grupperna. Parterna konstaterar också att inom avtalsområdet finns ett stort antal yrkeskategorier med skiftande förutsättningar. Därför skulle olika arbetsmiljöprojekt inriktade på specifika yrkesgrupper inledas.

Avtalet gäller från och med 1 april 2001 med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.