Avtal om konkurrensklausuler

Användning av konkurrensklausuler

Ladda ner som PDF

Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal samt avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister.

FAKTA

Tecknat: 2015-07-02
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK och Svenskt Näringsliv

Sedan lång tid har det på den privata sektorn funnits avtal mellan huvudorganisationerna om arbetstagares uppfinningar och om användning av konkurrensklausuler.

Under 2014 sa Svenskt Näringsliv upp avtalet om användning av konkurrensklausuler (från 1969) och Förhandlings- och samverkansrådet PTK sade upp avtalet om arbetstagares uppfinningar (från 1994).

Efter förhandlingar har Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK den 2 juli 2015 enats om ett nytt avtal om användning av konkurrensklausuler och om ändringar av 1995 års avtal om arbetstagares uppfinningar. Till avtalet om konkurrensklausuler finns bifogad en exempelklausul.

Parterna har också kommit överens om en utvecklad, partsgemensam kommentar till avtalet om användning av konkurrensklausuler. Parterna enades vidare om inrättandet av en skiljenämnd, gemensam för de båda avtalen.

Här finns, förutom förhandlingsprotokollet, partsgemensamma kommentarer samt avtalet om skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister.

Se även avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar.

Skiljenämnd i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Enligt skiljedomsreglerna för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister ska den avgöra tvister enligt reglerna i avtalet angående rätten till arbetstagares uppfinningar, samt enligt reglerna i avtalet om användning av konkurrensklausuler anställningsavtal.

Ett skiljeförfarande anses vara inlett den dag då Svenskt Näringsliv såväl som PTK mottagit påkallelseskriften.

Påkallelseskrift skickas till motpart, samt till PTK skiljenamndenuppkk@ptk.se och Svenskt Näringsliv skiljenamndenuppkk@svensktnaringsliv.se