TFA-KFO – trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda inom kooperationen

Försäkringsvillkor för kooperativt anställda

Ladda ner som PDF

TFA-KFO Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för tjänstemän och arbetare inom kooperationen har tecknats mellan PTK, LO och KFO (numera Fremia).

FAKTA

Tecknat: 1977-07
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK, LO och Fremia

TFA-KFO gäller för tjänstemän och arbetare inom kooperationen, och har tecknats mellan PTK, LO och KFO.

Avtalstrycket innehåller TFA-KFO samt gemensamma villkor. Avtalstrycket innehåller även försäkringsbestämmelser för premiebefrielseförsäkring och sjuklivränta. Dessa försäkringar gäller emellertid inte för tjänstemän inom kooperationen.

TFA-KFO tecknades redan 1977, och har därefter uppdaterats med justeringar som parterna har kommit överens om. De enskilda villkoren gäller från och med den tidpunkt som anges för respektive försäkringsvillkor. Har ett försäkringsfall inträffat tidigare ska det bedömas enligt de försäkringsvillkor som gällde vid tiden för försäkringsfallet.

Fördjupad information om TFA-KFO finns hos Afa försäkring, som även administrerar försäkringen på parternas uppdrag.