TFA – trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada: Försäkringsvillkor

Ladda ner som PDF

TFA-avtalet (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) gäller för privatanställda tjänstemän och arbetare, och har tecknats mellan PTK, Svenskt Näringsliv och LO.

FAKTA

Tecknat: 1977-07
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK, LO och Svenskt Näringsliv

Avtalstrycket innehåller TFA-avtalet samt gemensamma villkor. TFA-avtalet tecknades redan 1977, och har därefter uppdaterats med justeringar som parterna har kommit överens om. De enskilda villkoren gäller från och med den tidpunkt som anges för respektive försäkringsvillkor. Har ett försäkringsfall inträffat tidigare ska det bedömas enligt de försäkringsvillkor som gällde vid tiden för försäkringsfallet.