Huvudavtal Arbetsgivaralliansen

Huvudavtal PTK-Arbetsgivaralliansen

Ladda ner som PDF

Mellan PTK och Arbetsgivaralliansen gäller sedan den 1 oktober 2022 ett huvudavtal som ska skapa förutsättningar för snabb omställning, ökad kompetens och ökad rörlighet på svensk arbetsmarknad.

FAKTA

Tecknat: 2022-06-27
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK och Arbetsgivaralliansen

Mellan PTK och Arbetsgivaralliansen gäller sedan den 1 oktober 2022 ett huvudavtal som ska skapa förutsättningar för snabb omställning, ökad kompetens och ökad rörlighet på svensk arbetsmarknad.

Huvudavtalet mellan Arbetsgivaralliansen och PTK består av två delar. Den ena delen berör förslag om förändrade regler för vad som ska gälla vid uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist. Den andra delen reglerar det stöd den individ som vill vara tjänstledig för att studera för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden har rätt till via TRS Den reglerar också vilket stöd individen kan få om anställningen upphör.

Huvudavtalet breddar synen på anställningstrygghet. Framför allt handlar det om att förbättringar när det handlar om individens möjligheter att utveckla kompetens för det jobb man vill ha i framtiden.

PTK har även tecknat ett likalydande huvudavtal med Svensk Scenkonst. Därutöver har Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK ett omställningsavtal. Det bygger vidare på det framgångsrika arbete med omställning och kompetensutveckling som i dag bedrivs av TRS, och kompletterar den med nya former av stöd.