Huvudavtal Fremia

PTK och Fremia tecknade den 31 oktober 2022 ett huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd, som ska skapa förutsättningar för snabb omställning, ökad kompetens och ökad rörlighet på svensk arbetsmarknad. En ny förhandlingsordning gäller från den 1 mars 2023.

FAKTA HUVUDAVTAL

Tecknat: 2022-10-31
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK och Fremia

PTK och Fremia tecknade den 31 oktober 2022 ett huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Från 2023 kommer därmed även tjänstemän i medlemsföretag och organisationer inom Fremia att omfattas av hela Trygghetsöverenskommelsen.

Det nya huvudavtalet innehåller bland annat ett nytt omställningsavtal. PTK och Fremia startar nu en ny omställningsstiftelse som kommer att erbjuda omställnings- och kompetensstöd. Den nya omställningsorganisationen kommer från början av 2023 att erbjuda omställnings- och kompetensstöd såsom:

  • Ekonomiskt stöd vid uppsägning genom avgångsersättning, AGE. AGE är en del av omställningsstödet för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom.
  • Möjlighet att få kompletterande studieersättning.
  • Förstärkt omställningsstöd till sjuka.
  • Rådgivning, vägledning och stöd inför att söka offentligt omställningsstudiestöd vid omställning eller under anställning.
  • Kollektivavtalat kompletterande studiestöd.

FAKTA FÖRHANDLINGSORDNING FÖR RÄTTSTVISTER

Tecknat: 2023-03-01
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK och Fremia