ITP-avtalet

Avtal om ITP och TGL mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

FAKTA

Tecknat: 2023–01–01
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK och Svenskt Näringsliv

ITP-planen (Avtal om plan för industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän) och tjänstegrupplivförsäkringen TGL gäller mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Det här avtalstrycket innehåller ITP-planen i enlighet med överenskommelsen från den 25 april 2006 mellan Svenskt Näringsliv och PTK och omfattar ITP 1 och ITP 2. Avtalstrycket innehåller även de justeringar av ITP-planen som Svenskt Näringsliv och PTK kommit överens om under åren 2006–2023. I avtalstrycket ingår också TGL.

Vi har valt att inte modernisera avtalstexten såsom den skrevs när avtalet tecknades eftersom detta kan ge upphov till andra tolkningar än den ursprungliga avsikten.

Fördjupad information om ITP-avtalet och andra kollektivavtalade försäkringar finns hos Avtalat, parternas gemensamma bolag.