KTP-avtalet

Avtal om KTP-planen mellan KFO och PTK.

FAKTA

Gäller från: 2019–01–01
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK och KFO

Vid införandet av en avdelning 1 inom KTP-planen 2008 var KFO och PTK överens om att för KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) tillämpa Svenskt Näringslivs och PTK:s regelverk för ITP-planens avdelning 1 (ITP 1). Överenskommelsen innebär vidare att avdelning 1 ska gälla för alla tjänstemän födda 1981 eller senare och KTP avdelning 2 ska gälla för alla tjänstemän som är födda 1980 eller tidigare.

KTP 1 benämns därmed som ITP 1.

Från 2019-01-01 gäller KTP-planen endast för de arbetsgivare som var medlemmar i KFO 2018-12-31.

Arbetsgivare som blir medlemmar i KFO, eller tecknar hängavtal med något arbetstagarförbund inom PTK, efter 2019-01-01 ska i sin helhet tillämpa ITP-planen mellan Svenskt Näringsliv och PTK.