Medbestämmandeavtal KFO-LO/PTK

Medbestämmandeavtal KFO-LO/PTK

Medbestämmandeavtal KFO, LO och PTK. Syftet med avtalet är bland annat att förbättra arbetsförhållanden, öka arbetstillfredsställelsen och att främja jämställdheten mellan könen.

FAKTA

Tecknat: 1990-03-03
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK, LO och KFO