Startsida

Omställningsavtal TRR

Omställningsavtalet TRR

Ladda ner som PDF

Grunden för TRR verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. TRR:s uppdrag är att skapa framgångsrika förändringsprocesser för anslutna företag och deras medarbetare.

FAKTA

Tecknat: 1998-01-01
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK och Svenskt Näringsliv

För att anställda ska ha extra trygghet om de blir uppsagda på grund av arbetsbrist har PTK tecknat omställningsavtal. Genom omställningsavtalet får anställda råd, stöd och vägledning att hitta nytt arbete via TRR. TRR visar mycket goda resultat där nästan alla får ett nytt jobb. 9 av 10 arbetssökande får nytt jobb, startar eget företag eller påbörjar längre studier.

Grunden för TRR:s verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Avtalet fyller ut lagstadgade ersättningar och a-kassa till 70 procent av tidigare lön. TRR ger även stöd till fackligt förtroendevalda under omställningsprocessen.

Tillägg till Omställningsavtalet

Studieersättning

I januari 2019 fattade PTK och Svenskt Näringsliv en överenskommelse om förbättringar i Omställningsavtalet. Med det nya tillägget får privatanställda tjänstemän möjlighet till betalda studier. På så vis ges tjänstemännen bättre möjligheter till omställning under hela arbetslivet, och deras långsiktiga anställningsbarhet ökar.

TRR:s studieersättning är tillgänglig för personer som är berättigade till omställningsstöd och som fyllt 40 år vid tidpunkten för studiestart. TRR studieersättning följer CSN:s modell för studiestöd med perioder som motsvarar termin och belopp per studievecka. TRR studieersättning beräknas som om berörd tjänsteman sökt och beviljats studiestöd från CSN (oavsett om tjänstemannen tar ut eller har rätt till studiestöd).

Avgångsersättning, AGE

Den 28 augusti 2014 fattade TRR:s styrelse beslut om ett tillägg i Omställningsavtalet. Tillägget innebär att en anställning som avslutas via en överenskommelse, utan att en uppsägning har ägt rum, kan ge rätt till Avgångsersättning (AGE).

När tillägget om Avgångsersättning skrevs var övertalighet en förutsättning för att tidigare anställda skulle få AGE. Men sedan en januari 2019 omfattas även personer som sägs upp på grund av sjukdom av TRR:s omställningsstöd och AGE.

Om övertalighet är orsaken ska denna styrkas med skriftlig dokumentation, lämpligen ett MBL-protokoll från en facklig förhandling. Förbundet och företaget måste vara överens om att det finns en övertalighet. Ibland händer det att arbetsgivare skickar en förhandlingsframställan till en facklig part som inte har något att erinra och därför inte inleder en facklig förhandling. Övertaligheten kan därför även styrkas med ett mejl, brev eller en liknande handling.