Omställningsavtal TRS

Omställningsavtal TRS

Ladda ner som PDF

TRS omställningsavtal omfattar stöd till omställning och förebyggande arbete med verksamhets- och kompetensutveckling. Det sker i organisationer, i branscher och i yrkesgrupper.

FAKTA

Tecknat: 2022-06-27
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst

Omställningsavtal TRS är ett kollektivavtal som tecknats av PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst och som reglerar verksamheten för Trygghetsrådet TRS.

År 1972 slöts det första omställningsavtalet och Trygghetsrådet TRS bildades. Sedan 2017 ger TRS även stöd åt den som riskerar eller blir uppsagd på grund av ohälsa. Den 27 juni 2022 tecknades två nya huvudavtal, ett mellan PTK och Arbetsgivaralliansen och ett mellan PTK och Svensk Scenkonst.

Avtalet innehåller stöd i form av bland annat rådgivning, vägledning och köpt utbildning som TRS tillhandahåller både till den som är i anställning och till den som sagts upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom, eller som haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut.

Stöd till personer som har en pågående anställning kallas kompetensstöd och stöd till den som blivit uppsagd eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut kallas omställningsstöd. De flesta stödinsatserna kan fås både under anställning och mellan jobb.

De stöd som finns i avtalet är:

Omställnings- och kompetensstöd

  • Rådgivning, vägledning, köpt utbildning, köpt validering.
  • Kompletterande studiestöd som fyller ut omställningsstudiestödet från CSN så att fler ska kunna studera med 80 procent av lönen.
  • Kortvarigt studiestöd om upp till 70 procent av lönen för studier som är kortare än en vecka.

Omställningsstöd

  • Förstärkt stöd för sjuka.
  • Studieersättning för den som fyllt 40 år.
  • AGE som fyller ut a-kassan upp till 70 procent av lönen för den som fyllt 40 år.
  • Kompletterande arbetslöshetsersättning under tvist för den som sagts upp på grund av personliga skäl.

Mer information om TRS finns på TRS hemsida.